Akustikgolv

Störande ljud är ett växande problem när allt fler funktioner ska samsas på kontor och skolor. Samtidigt visar forskning hur viktig ljudmiljön är för inlärning och effektivitet. Buller kan också ge sömnsvårigheter, stress och huvudvärk. Läs vår artikel i branschtidskriften Golv till Tak om hur akustiker och golvleverantörer jobbar med akustikgolv för att skapa en god ljudmiljö. https://www.golvtilltak.nu/start/nyhetsarkiv/marknaden-for-akustikgolv/