Text

Är företaget en korrekt Reinfeldt eller en blommande, passionerad Ranelid?

Vi hjälper dig att hitta orden

Vi använder ord, hela tiden. För att informera och skapa delaktighet. För att påverka, sälja, forma attityder och skapa stämningar. Ibland går vi rakt på sak. Ibland berättar vi en historia som egentligen säger något helt annat. En bra text fyller ett bestämt och avsett syfte.

Broadcast Communication har bred erfarenhet av textproduktion i de mest skilda sammanhang.

  • Relationsskapande, informativa nyhetsbrev.
  • Interntidningar där målet är att uppmuntra ambassadörskap och delaktighet.
  • Pressreleaser med tydlig nyhetsvinkel.
  • Redaktionella annonser som lyfter en verksamhet utan att skrämma bort reklamallergiker.
  • Böcker, broschyrer, webbnotiser och artiklar.
  • Strikta faktatexter och ibland historier som siktar mer på hjärtat och fantasin än på hjärnan.

En korrekt behandling av språket, liksom noggrann korrekturläsning, ingår självklart i textuppdragen. Vi lägger också tid och omsorg på att hitta rätt tonläge och välja de rätta orden. Säger du till exempel färggrann eller färgstark? Lekfull eller naiv? Valet av ord har en avgörande betydelse för hur dina tjänster och produkter uppfattas av omvärlden.

Få fart på fantasin

En kul tankelek är att fundera över vilken känd persons språk som motsvarar hur företaget uppfattas eller vill bli uppfattat.

Är företaget en korrekt Reinfeldt eller en blommande, passionerad Ranelid? Fåordigt som Stenmark, pratglatt som Annika Lantz eller välartikulerat och förtroendeingivande som Katarina Sandström på SVTs Rapport?

Förutom nöjet hittar man ofta en och annan intressant insikt att ta med sig.