Vilka ord gör din verksamhet levande?

Vi hjälper dig att hitta orden

Vi använder ord, hela tiden. För att informera och skapa delaktighet. För att påverka, sälja, forma attityder och skapa stämningar. Ibland går vi rakt på sak. Ibland går vi omvägen om en god historia. En bra text hittar rätt ton och fyller ett bestämt syfte.

Broadcast Communication har bred erfarenhet av textproduktion i de mest skilda sammanhang.

  • Relationsskapande, informativa nyhetsbrev
  • Egenproducerade böcker som innefattar idé, upplägg, innehåll, research och text
  • Textmedverkan i böcker, broschyrer och bilagor
  • Inlägg på sociala medier
  • Artiklar i bransch-, fack- och allmänpress samt interntidningar
  • Pressreleaser med tydlig nyhetsvinkel
  • Formulering av strategiska budskap
  • Redaktionella annonser som lyfter fram verksamheter på ett trovärdigt sätt
  • Strikta faktatexter, men ibland också historier som siktar mer på hjärtat och fantasin än på hjärnan

En korrekt behandling av språket, liksom noggrann korrekturläsning, ingår självklart i textuppdragen. Vi lägger mycket tid och omsorg på att hitta rätt tonläge och välja de rätta orden. Säger du till exempel färggrann eller färgstark? Lekfull eller barnslig? Valet av ord har en avgörande betydelse för hur dina tjänster och produkter uppfattas av omvärlden.