PR

PR handlar om att synas i icke-köpta mediekanaler.

PR bygger relationer

PR, public relations, är ett långsiktigt och strategiskt kommunikationsarbete som syftar till att bygga goda relationer med världen omkring företaget. Det handlar självklart om medierelationer men PR är så mycket mer. Lika viktigt är att via olika kanaler skapa relationer till kunder, anställda, opinionsbildare, marknad och myndigheter.

En definition av PR är att få uppmärksamhet i icke-köpta mediekanaler, till skillnad från traditionell reklam som betalar för sitt utrymme i medierna.

 

Varför PR

 • Hög trovärdighet
 • Relationsskapande
 • Gör varumärket tydligt
 • Ökar kännedom om företaget
 • Når konsumenten från flera håll
 • Kostnadseffektivt

Vad gör vi

 • Skapar plattform för publika relationer
 • Aktiv, kreativ pressbearbetning
 • Handlingsplan för närvaro i sociala medier
 • Uppdatering av webb och sociala medier
 • Pressreleaser, faktablad, nyhetsbrev och övrigt pressmaterial
 • Journalistträffar, intervjuer och pressmöten
 • Rådgivning i PR-frågor
 • Projektledning vid mässor, invigningar och liknande

Varför samarbeta med oss

 • Personligt engagemang
 • Effektiv nyhetsvärdering
 • Aktivt kontaktnät
 • Hög servicenivå
 • Lång erfarenhet
 • Förståelse för olika branscher
 • Flexibel
 • Egenproduktion av allt pressmaterial

Vad har vi med Sex and the City att göra?