Bli golvläggare, vetja!

Se mer om golvläggaryrket på Stockholmsnyheterna,  SVT